Εγκρίθηκε η Αριθμ. 75244ΕΞ2022 (ΦΕΚ Β΄2760/2-6-2022) Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) που αφορά στην καταβολή ενίσχυσης με τη μορφή επιχορήγησης για επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά από τον κορωνοϊό Covid-19 και έχουν υποστεί μεγάλες οικονομικές απώλειες οι οποίες επιτάθηκαν από τους παγετούς που εκδηλώθηκαν την περίοδο 15/2 - 20/4/2021.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος μπορούν να υποβάλουν ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής, συμπεριλαμβανόμενων των ατομικών που είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ στις 31/12/2021 και έχουν την έδρα τους ή υποκαταστήματα στους Νομούς Κοζάνης, Φλώρινας και Καστοριάς.

Περισσότερες λεπτομέρειες στην παρούσα ΚΥΑ και στην ΚΥΑ που θα εκδοθεί μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής των αιτημάτων που θα γίνει βάσει αυτής.

Την αναγκαιότητα στήριξης των επιχειρήσεων, ακριβώς για τον ίδιο λόγο, ζήτησα με την Αρ. Πρωτ.: 496/18-11-2021 επιστολή μου προς τον Γενικό Γραμματέα Πρωθυπουργού κ. Γρηγόρη Δημητριάδη. Κατά τη φάση προετοιμασίας της παρούσας ΚΥΑ, σε συνεργασία που είχα με τους παραγωγικούς Συνεταιρισμούς, απέστειλαν τα απαραίτητα στοιχεία για την τεκμηρίωση του δίκαιου αιτήματός τους.