📍 Ολοκληρώθηκε η ρύθμιση για την κατάργηση του Φόρου Πολυτελείας στα προϊόντα γούνας μετά από προσπάθεια ενός έτους και θα συμβάλλει στην στήριξη του κλάδου που πλήττεται από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ήταν προϊόν συνεργασίας μας με το Γραφείο του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη (Κα Αντωνίου Μαρία), του εκπροσώπου του κλάδου της γούνας και το Υπουργείο Οικονομικών ( Υφυπουργός κ. Βεσυρόπουλος Αποστόλης, Γεν. Γραμματέα κ. Πετραλιάς Θάνος), τους οποίους ευχαριστώ για τη συνεργασία και την ανταπόκριση.
για το ίδιο θέμα είχα ενημερώσει με παλαιότερες αναρτήσεις >