Σε ότι αφορά στην αποζημίωση του προανθικού σταδίου για μήλα, κεράσια και καρύδια ήδη πέρασε το δεκαήμερο της Γνωστοποίησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ξεκίνησε η διαδικασία υπογραφών της Κοινής Υπουργικής Απόφασης για να καταβάλει ο ΕΛΓΑ την αποζημίωση στους αγρότες του Ν.Κοζάνης και γενικά στους δικαιούχους.