Σε συνάντησή με εκπρόσωπους του ΤΟΕΒ Σερβίων βρέθηκε ο Βουλευτής Π.Ε. Κοζάνης κ. Αμανατίδης Γεώργιος, στην οποία συζητήθηκαν θέματα που αφορούν:
1. Στον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ) που θα επιστραφεί για τη χρήση έτους 2022, στην περίπτωση που χρησιμοποιείται για κίνηση και χρήση στη γεωργία.
2. Στη νέα πρόσκληση για επενδύσεις σε εγγειοβελτιωτικά έργα.
3. Στην ανάγκη να μην εγκαθίστανται φωτοβολταϊκά μέσα σε αρδευτικά αρμοδιότητας του ΤΟΕΒ, πάρα μόνο από τον ίδιο τον ΤΟΕΒ για συμψηφισμό ενέργειας καθώς και
4. Στα τρέχοντα ζητήματα λειτουργίας του ΤΟΕΒ.