«Η Διαχείριση Κρίσεων και η Πολιτική Προστασία στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος»
 
Στη συνάντηση του Βουλευτή Ν. Κοζάνης κ. Γιώργου Αμανατίδη με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κ. Ευάγγελο Τουρνά, συζητήθηκαν θέματα Εθνικής και τοπικής σημασίας.
Ειδικότερα ο Βουλευτής:
1. Κατέθεσε και παρουσίασε συγκεκριμένη πρόταση για ενισχυμένη παρέμβαση της Πολιτικής Προστασίας σε θέματα φυσικών καταστροφών και έκτακτων φαινομένων.
Βασικά στοιχεία αυτής είναι, ο σχεδιασμός ενός Συστήματος Διαχείρισης Κρίσεων και αντίστοιχα Υποσυστημάτων Διαχείρισης Κρίσεων για όλες τις μορφές καταστροφών καθώς και η ανάγκη το Υπουργείο να αποτελεί φορέα υλοποίησης (υλοποιητή) των αναγκαίων έργων και δράσεων αποκατάστασης, για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτήν.
Η πρόταση αξιολογήθηκε ως ενδιαφέρουσα.
2. Παρουσίασε την πρόταση ίδρυσης Πυροσβεστικού Κλιμακίου στο Δήμο Βελβεντού και παρέδωσε το αναγκαίο υλικό συμπεριλαμβανομένης της θετικής εισήγησης της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Δυτικής Μακεδονίας.
Ο κ. Υφυπουργός δεσμεύτηκε να αξιολογήσει την πρόταση αυτή στο πλαίσιο συνολικού σχεδιασμού σε επίπεδο χώρας.
3. Έθεσε το θέμα λειτουργίας Κέντρου Ειδικών Εκπαιδεύσεων (σύμφωνα με την πρόβλεψη στην παράγρ. 32α του άρθρου 39, του ν.4662/2020: Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων) πλησίον της Σχολής Πυροσβεστών Πτολεμαΐδας, με την αξιοποίηση των εγκαταστάσεων της ΑΕΒΑΛ.
Επί του θέματος ο κ. Τουρνάς αναφέρθηκε στο σχεδιασμό του Υπουργείου που βρίσκεται σε εξέλιξη.
4. Πρότεινε τη Σύσταση Ειδικής Μονάδας Αντιμετώπισης Καταστροφών (ΕΜΑΚ) Δυτικής Μακεδονίας, υπό το πρίσμα και των πρόσφατων συμβάντων σε δύο λίμνες.
Ο κ. Υφυπουργός ανέπτυξε εναλλακτικό σενάριο υψηλής αποτελεσματικότητας, που είναι το ζητούμενο, το οποίο βρίσκεται σε φάση σχεδιασμού.
«Το συμπέρασμα που εξάγεται είναι ότι, η Διαχείριση Κρίσεων και η Πολιτική Προστασία σχεδιάζονται ολοκληρωμένα με βάση τους κανόνες της χωροταξίας και της αποτελεσματικότητας».

 

 

Κοζάνη, 03/03/2022

Γιώργος Αμανατίδης

Βουλευτής Ν. Κοζάνης – ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ