Μια ενδιαφέρουσα συνάντηση είχα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ ΑΕ κ. Ψαθά Αθανάσιο και τους συνεργάτες του για την προώθηση της ΒΙΠΕ Κοζάνης.
Η συνάντηση είχε συντονιστικό χαρακτήρα σε συνέχεια συσκέψεων, τηλεδιασκέψεων και συνεχών τηλεφωνικών επαφών.
Μετά και την τελευταία απάντηση της ΔΕΥΑ Κοζάνης, που όλοι μαζί διευθετήσαμε, διαπιστώθηκε η πληρότητα του φακέλου και κατατέθηκε στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων/Διεύθυνση Αδειοδότησης Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικών Πάρκων.
Ήδη αύριο Πέμπτη 17/03/2022 συνεδριάζει η Επιτροπή Πληρότητας Φακέλου και εφόσον αξιολογηθεί θετικά, κάτι που είναι αναμενόμενο, θα αποσταλεί για γνωμοδότηση από το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας.
Παράλληλα ο φάκελος Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) θα κατατεθεί στην αρμόδια Διεύθυνση - ΔΙΠΑ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω ενεργειών θα εκδοθεί η Απόφαση Έγκρισης Ανάπτυξης της ΒΙΠΕ Κοζάνης.
Έγιναν σημαντικά βήματα και η ανάπτυξη της ΒΙΠΕ Κοζάνης είναι πλέον ορατή.
Απομένει η σύνδεση της ΒΙΠΕ Κοζάνης με το εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης καθώς και η αποκατάσταση των υποδομών που χρήζουν βελτίωσης.
Ευχαριστώ τον κ. Ψαθά και τους συνεργάτες του για τη συστηματική προώθηση του θέματος.
Όπως είναι αυτονόητο από κοινού θα παρακολουθούμε και θα προωθούμε τα επόμενα βήματα.