Με τον Γενικό Γραμματέα κ. Παπαγιαννίδη Δημ., τον Προϊστάμενο της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας κ. Μανέτα Νίκο καθώς και με συναδέλφους (Ηρώ, Μαρίνος) αναδείξαμε θέματα τοπικής ανάπτυξης και συζητήσαμε για την ενίσχυση του LEADER μέσω νομοθετικής ρύθμισης.
 
Ήδη κατέθεσα Βουλευτική Τροπολογία για όσα συμφωνήσαμε που αναμένεται να εγκριθεί.