Εγκαίνια επέκτασης του ΕΚΕΤΑ στην Πτολεμαΐδα πριν από τα επόμενα εγκαίνια.
 
ΕΚΕΤΑ: Ισχυρός μηχανισμός με τοπική παρουσία, χρήσιμο έργο και μέλλον με προοπτική ισχυρά διασυνδεδεμένη με τη μετάβαση της Δυτικής Μακεδονίας στην εποχή της απολιγνιτοποίησης.
 
Η έρευνα μετατρέπεται σε παραγωγική αξία που την καθιστά χρήσιμο εργαλείο για μια ανταγωνιστική Ελλάδα.