Βρέθηκα στο Δρέπανο και συζήτησα στο καφενείο με φίλους για την προοπτική της περιοχής με επίκεντρο την αγροτική παραγωγή.
Στη συνέχεια μίλησα με πολίτες στο Καπνοχώρι, στην Κοιλάδα και καταλήξαμε στον Πολύμυλο και στη Ζωοδόχο Πηγή με ενδιαφέροντα θέματα για την παραγωγή της πατάτας και την ασφάλιση της παραγωγής τους.
Τους ευχαριστώ όλους