«Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η διεύρυνση των εταίρων του Συνεταιρισμού Μαρμάρων Τρανοβάλτου “ΠΡΑΞΙΤΕΛΗΣ”»

Σε συνέχεια της από 8-1-2022 συνάντησης (εδώ) ακολούθησε η συμφωνηθείσα διευρυμένη συνάντηση των εκπροσώπων του κλάδου μαρμάρου με το συντονισμό του Βουλευτή Ν. Κοζάνης κ. Γιώργου Αμανατίδη και την παρουσία του νομικού συμβούλου κ. Νίκου Κούρα.

Στη συνάντηση:

  • Αξιολογήθηκαν και οριστικοποιήθηκαν τα θέματα που τέθηκαν από παρευρισκόμενους για συγκεκριμένες προβλέψεις του Καταστατικού.
  • Παρουσιάστηκαν κρίσιμες προβλέψεις της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) καθώς και του Προγράμματος Εκμετάλλευσης της λατομικής περιοχής.

Οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν στην προώθηση των παρακάτω θεμάτων:

  • σύνταξη Επιχειρησιακού Σχεδίου Δράσης του Συνεταιρισμού ως επιχείρηση
  • αρχική στελέχωση του Συνεταιρισμού
  • υιοθέτηση του συνταχθέντος Κανονισμού Δεοντολογίας μεταξύ των λατόμων
  • ολοκλήρωση υποβολής της πρότασης, προς το Δήμο Σερβίων, για την ανάληψη διαχείρισης της λατομικής περιοχής.

Τέλος, υπέγραψαν κείμενο δήλωσης συμμετοχής στο συσταθέντα Συνεταιρισμό αυξάνοντας κατά 14 τα μέλη του.

Στη συνάντηση κυριάρχησε η επιθυμία να ενισχυθεί ο κλάδος του μαρμάρου με την ενεργό συμμετοχή όσο το δυνατόν περισσότερων ενδιαφερόμενων.

Ο Βουλευτής ευχαρίστησε τους παρευρισκόμενους, δεσμεύτηκε δε να συμβάλλει και στα επόμενα βήματα έτσι ώστε ο Συνεταιρισμός να έχει ουσιαστική παρέμβαση στην ανάπτυξη του κλάδου και των επιχειρήσεων.

Ο Πρόεδρος του Συνεταιρισμού κ. Βητόπουλος Κώστας χαρακτήρισε τη συνάντηση ως μία από τις σημαντικότερες για τον κλάδο του μαρμάρου και την περιοχή.

Κοζάνη, 25/01/2022

Γιώργος Αμανατίδης

Βουλευτής Ν. Κοζάνης – ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ