Ενημέρωση για τους αγρότες
1. Οι αποζημιώσεις, για ζημίες εκτός κάλυψης ΕΛΓΑ πχ προανθικό στάδιο, προγραμματίζονται να καταβληθούν στο επόμενο διάστημα.
Προς το σκοπό αυτό μετά την αναμενόμενη έγκριση του σχεδίου Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ), από την Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (KEME), θα αποσταλεί προς έλεγχο και διατύπωση σύμφωνης γνώμης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ)
Στη συνέχεια θα ξεκινήσει η διαδικασία πληρωμών για όψιμα κεράσια, βύσσινα, αχλάδια, μήλα και καρύδια συμπεριλαμβανόμενων και των ορεινών περιοχών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
2. Η καταβολή αποζημιώσεων για το Μέτρο COVID αναμένεται επίσης να ενεργοποιηθεί.
Προς το σκοπό αυτό αναμένεται η έγκριση της από 8-12-2021 υποβληθείσας πρότασης προς την ΕΕ.
Μεταξύ των άλλων αφορά σε:
  • Επίσπορη και βιομηχανική πατάτα (205 και 84 ευρώ ανά στρέμμα αντίστοιχα)
  • Λεβάντα (57 ευρώ/ στρέμμα)
  • Καπνός (90 ευρώ/ στρέμμα)
  • Επιτραπέζια ελιά (40 ευρώ/ στρέμμα) κλπ.
Εύχομαι οι πληρωμές να γίνουν εντός των χρονικών πλαισίων για να αντιμετωπιστούν τρέχουσες ανάγκες των αγροτών.