Ερώτησή μου προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥπΑΑΤ) κ. Σπήλιο Λιβανό και Απάντηση με ΘΕΜΑ: "Εγκατάσταση Συστήματος Γεωργικών Προειδοποιήσεων στην περιοχή του Ν. Κοζάνης, από τον ΕΛΓΑ"

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ