Μία ενδιαφέρουσα συνάντηση είχα στην Πτολεμαΐδα με το Σύλλογο Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) Ν. Κοζάνης. Η συνάντηση ήταν ενδιαφέρουσα γιατί τέθηκαν ζητήματα που βελτιώνουν την καθημερινότητα των συνανθρώπων μας και ταυτόχρονα σηματοδοτούν τη στάση μας στον αγώνα που κάνουν και στις ανησυχίες τους να αποτελούν ενεργά μέλη της κοινωνίας μας.
Ειδικότερα συζητήθηκαν και συμφωνήθηκε ο τρόπος:
1️⃣ βελτίωσης των μετακινήσεών τους με ασφάλεια και ποιότητα
2️⃣ ανάπτυξης παραγωγικών δραστηριοτήτων από μέρους τους (συζητήθηκε ήδη συγκεκριμένη ιδέα που θα πρέπει να υποστηριχθεί)
3️⃣ συνολικού σχεδιασμού και χωροταξικής αποτύπωσης των μελών του, ανάλογα με το είδος της αναπηρίας, προκειμένου να αντιμετωπίζονται οι ανάγκες των ΑμεΑ εστιασμένα και αποτελεσματικά.
✔️Συμφωνήθηκε να γίνει νέα συνάντηση στο τέλος του έτους για αξιολόγηση της κοινής προσπάθειας.