Η πρότασή μου, να υπογράφει προγραμματικές συμβάσεις η ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΕ και με Αναθέτουσες Αρχές, υιοθετήθηκε από τον Αναπλ. Υπουργό Ανάπτυξης κ. Παπαθανάση Νίκο και εντάχθηκε στο σχέδιο νόμου για τη "Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση και ρύθμιση ειδικότερων ζητημάτων απολιγνιτοποίησης"
Στην ομιλία του επίσης, ανταποκρινόμενος στο αίτημα μου καθώς και του συναδέλφου Βουλευτή Ν. Αρκαδίας Κώστα Βλάσση ανέφερε και τα παρακάτω που αποτυπώνουν την ισχυρή βούληση για ενεργή συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών.
«Αυτοτελές Τμήμα Παρατηρητηρίου: Ξεκόβεται από τη Διεύθυνση, γίνεται αυτοτελές και συστήνονται παραρτήματα του Παρατηρητηρίου στις περιοχές των εδαφικών. Επίσης, η μετάβαση ιδρύει παραρτήματα στις περιοχές ΔΑΜ, έτσι ώστε να μπορεί καλύτερα να εκπροσωπείται η κοινωνία.»