Μετά από Πρόσκληση του Υφυπουργού Αθλητισμού κ. Λευτέρη Αυγενάκη και του Γεν. Γραμματέα Αθλητισμού και Προέδρου της Εθνικής Πλατφόρμας Αθλητικής Ακεραιότητας (ε.π.αθλ.α) Γιώργου Μαυρωτά, παραυρέθηκα στην εκδήλωση με θέμα: “Ο ρόλος της Εθνικής Πλατφόρμας Αθλητικής Ακεραιότητας στην αντιμετώπιση της χειραγώγησης των αθλητικών αγώνων”.
Η εκδήλωση έγινε την Τρίτη, 14-12-2021.
Είχα την ευκαιρία να διαπιστώσω τη σημαντική δουλειά που έγινε από τον Υφυπουργό Αθλητισμού σε σύντομο χρονικό διάστημα, καθώς και την αποδοχή αυτής από το σύνολο των παρευρεθέντων.
Το κλίμα συνεργασίας με τους εμπλεκόμενους Φορείς και Αρχές υποδειγματικό και οι προοπτικές πολύ θετικές.