Με το από 15-12-2021 Δελτίο Τύπου (https://rb.gy/syzssv) ενημέρωνα για τη σχεδιαζόμενη παράταση της δυνατότητας κατάθεσης φακέλων εκτός ανταγωνιστικών διαδικασιών για μικρά έργα ιδιωτών έως 500KW και ενεργειακών κοινοτήτων έως 1MW στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, όπως τη συζητήσαμε με τον Υπουργό ΥΠΕΝ κ. Σκρέκα Κών/νο.
Ήδη στο νομοσχέδιο με τίτλο: “Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID – 19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις” και ειδικότερα στο άρθρο 68 προβλέπονται οι παραπάνω ρυθμίσεις που θα ψηφιστούν την Τετάρτη 22-12-2021