Θεωρήθηκε το τεύχος πλήρους μελέτης για την αποκατάσταση και ανάδειξη του Ιερού Ναού Αγ. Νικολάου στο Λιβαδερό. Το έργο είναι πλέον πλήρως αδειοδοτημένο και μπορούν να δρομολογηθούν οι διαδικασίες υποβολής, ένταξης και υλοποίησης στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ /ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας.
 
Σήμερα παρέλαβα από την αρμόδια Υπηρεσία το με Α.Π.: 10573/11-01-2022 διαβιβαστικό έγγραφο που εκδόθηκε μάλιστα 1 ημέρα πριν από τη δέσμευση της Υπηρεσίας την οποία και ευχαριστώ.