Συνάντηση με την Υφυπουργό Παιδείας κ. Ζέττα Μ. Μακρή αρμόδια για θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και ειδικής εκπαίδευσης και αγωγής, τον Δήμαρχο Βοΐου κ. Ζευκλή Χρήστο και τον Αντιδήμαρχο κ. Μαγιάγκα Γεώργιο για θέματα που αφορούν το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.