Στην Πεντάβρυσο επισκέφθηκα φίλους που αγαπούν το χωριό τους και μένουν σ΄ αυτό.
Οι νέοι τους λείπουν.