Στον Περδίκκα συζητήσαμε διεξοδικά τα θέματα της απολιγνιτοποίησης, της ΔΕΗ και της μετεξέλιξης του παραγωγικού μοντέλου στη νέα εποχή.

Τέθηκε με έμφαση το πρόβλημα της ανεργίας των νέων.

Θα ξανασυναντηθούμε.