Στους Πύργους συζητήσαμε θέματα αποζημίωσης των καλλιεργειών τους από ζημιές δηλαδή θέματα του ΕΛΓΑ και τους ενημέρωσα για την πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση που αφορά στην καταβολή αποζημιώσεων για το φυτικό κεφάλαιο.
 
Κάναμε ανακεφαλαίωση των ζητημάτων που τέθηκαν στην προηγούμενη συνάντηση και αξιολογήσαμε την πρόοδο που έγινε.