Στο Σπάρτο μας απασχόλησε το θέμα της γεωργικής παραγωγής και της αξιοποίησης της λίμνης Πολυφύτου.
Οι παραγωγοί ενημερώθηκαν για τις εκκρεμότητες, ο καθένας χωριστά, που αφορούν στην καταβολή αποζημιώσεων από τον ΕΛΓΑ.
Συμφωνήσαμε για τον τρόπο να υποστηριχθούν στη διευθέτησή τους, με άμεσες ενέργειές μας.