Συμμετείχα και χαιρέτησα τη Γενική Συνέλευση της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Γούνας.
 
Ένα παγκόσμιο προϊόν με εξωστρεφή χαρακτηριστικά και πολύ σημαντική επίδραση στην οικονομία της περιοχής του άξονα Σιάτιστα – Άργος Ορεστικό – Καστοριά.
 
Η Ελληνική Κυβέρνηση στηρίζει τον κλάδο με νομοθετικές ρυθμίσεις, με το αναγκαίο διοικητικό πλαίσιο και με τη θέσπιση κινήτρων.
Το ίδιο πράττει και η αυτοδιοίκηση Α’ και Β΄ βαθμού, με υποδομές και προγράμματα στήριξης.
 
Η “Ελληνική Γούνα” και η “Παγκόσμια Γούνα” εξυπηρετούνται από τους “παγκόσμιους εμπόρους” και τους εκτροφείς που συμμετείχαν στην εκδήλωση.
Έθεσα τις προκλήσεις για το μέλλον του κλάδου όπως:
  • το θέμα της ευζωίας, που αφορά και σε άλλα ζώα και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αξιολόγησε ως σημαντικό προετοιμάζοντας το αναγκαίο πλαίσιο
  • το θέμα κυκλικής οικονομίας που διαχέεται στην παραγωγική διαδικασία καθώς και
  • τη σύγκριση με τα συνθετικά προϊόντα γούνας
“Ο ανταγωνισμός και οι κρίσεις αποτελούν την κινητήρια δύναμη για αλλαγές, για διαφοροποίηση και για καινοτόμες πρακτικές που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα.
 
Οι αρχές αυτές διακατέχουν τους επιχειρηματίες του κλάδου της γούνας και αποτελούν τον οδηγό”