Παραβρέθηκα στην Εκδήλωση με τίτλο:
5 χρόνια Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής 5 χρόνια Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER
  1.  Το Δίκτυο ως Αναπτυξιακός Οργανισμός και οι Αναπτυξιακές Εταιρείες αποτελούν εργαστήρι ανάπτυξης. Mε τη λειτουργία τους αποτυπώνουν τη σταθερή μου άποψη ότι, η τοπική ανάπτυξη και η αποκέντρωση δεν μπορούν να προωθηθούν αποτελεσματικά αν δεν στηρίζονται από τα υποκείμενα της ανάπτυξης δηλαδή την τοπική αυτοδιοίκηση και τους μηχανισμούς στήριξής της.
  2. Οι μηχανισμοί αυτοί λειτουργούν δίπλα, μαζί και λίγο πιο μπροστά έτσι ώστε να ανοίγουν δρόμους και να δημιουργούν προοπτικές. Είναι επιταχυντές της αναπτυξιακής διαδικασίας, στο ενδιάμεσο μεταξύ του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, ως μια συγκολλητική ουσία.
  3. Αποτελούν το σημείο σύγκλισης και συμφωνίας για τον τρόπο και το είδος της ζητούμενης ανάπτυξης, τα ζητήματα της οποίας αντιμετωπίζονται διεπιστημονικά και πολύπλευρα. 
  4. Το τοπικό πρόγραμμα LEADER αποτελεί άλλη μία επιβεβαίωση ότι η ανάπτυξη της ελληνικής υπαίθρου είναι επί της ουσίας μια διαδικασία περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης με σχέδιο, στρατηγική, πόρους και μέσα για την επίτευξή της.
  5. Σε ότι με αφορά θα συνεχίσω να είμαι δίπλα σε κάθε υγιή πρωτοβουλία που προωθεί το κοινό συμφέρον των περιοχών, στη λογική της μείζονος προσπάθειας.
Θα συνεχίσω να στηρίζω τις προσπάθειες όσων κοιτάζουν στο ίδιο σημείο.
Άλλωστε η συνεχής ανάπτυξη σ’ ένα περιβάλλον συνεχώς βελτιούμενο πρέπει να αποτελεί τον κεντρικό μας στόχο.
Οι δε αλλαγές πρέπει να αποτελούν ευκαιρίες για όλους.