Στο ελαιοτριβείο Ιμέρων με τον Πρόεδρο του Συν/σμου φίλο Δημήτρη Παπαδόπουλο και τον φίλο Λευτέρη Μπάκανο.
Κατσίκια στο δρόμο και ο Ναυτικός Όμιλος Κοζάνης (ΝΟΚ).