Πριν μερικούς μήνες μου τέθηκε το θέμα ότι, σύμφωνα με Πρόβλεψη Υπουργικής Απόφασης, οι ΤΟΕΒ δεν μπορούν να εγκριθούν για net metering με αξιοποίηση φωτοβολταϊκών εφόσον χρωστούν στη ΔΕΗ ή δεν έχουν ρυθμίσει της οφειλές τους.
 
Δεσμεύτηκα ότι θα βρεθεί λύση.
 
Ήδη η Απόφαση με την κατάργηση της παραπάνω πρόβλεψης έχει υπογραφεί από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειεας και αναμένεται άμεσα η έκδοση ΦΕΚ.
 
Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας μπορεί, πλέον, να προχωρήσει τον ενεργειακό σχεδιασμό στον αγροτικό χώρο με σημαντικό ρόλο στους ΤΟΕΒ.
 
Ευχαριστίες στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την ουσιαστική του παρέμβαση.