Στη Σκήτη έγινε μία πολύ ενδιαφέρουσα συνάντηση όπου τέθηκαν ζητήματα που απασχολούν τους νέους αγρότες και ειδικότερα τους κτηνοτρόφους, που θα πρέπει να στηριχθούν.
 
Τα θέματα τέθηκαν με βάση την εμπειρία τους και θα απαντηθούν ακόμη κι αν χρειαστεί να γίνουν αλλαγές στο ισχύον πλαίσιο.
 
Η συνύπαρξη των ΑΠΕ, όπως εκφράζονται με τα φωτοβολταϊκά, με την κτηνοτροφία και προς όφελος αυτής, είναι μονόδρομος και θα διασφαλιστεί με πρωτοβουλία μου που είναι ήδη σε εξέλιξη.