Δεν θα πρέπει να γίνει καμία ενέργεια εγκατάστασης Φ/Β συστημάτων στην περιοχή αν δεν ξεκαθαρίσει η Πολιτεία τις σκέψεις της και την απόφασή της για το μέλλον τις Ακρινής.