Κατά τις ακραίες καιρικές συνθήκες της άνοιξης 2021 υπέστη ζημίες, μεταξύ άλλων και η παραγωγή λεβάντας.
 
Για το λόγο αυτό θα πρέπει να αξιολογηθεί από τον ΕΛΓΑ το ποσοστό απώλειας παραγωγής και να προετοιμαστεί ο Φάκελος για ένταξη σε πρόγραμμα ΚΟΕ (πρώην ΠΣΕΑ) όπως έγινε και παλαιότερα για άλλες καλλιέργειες και ζημίες που δεν καλύπτονται από το ανταποδοτικό πρόγραμμα του ΕΛΓΑ.
 
Εφόσον εγκριθεί το πρόγραμμα, οι παραγωγοί που πληρούν τις προϋποθέσεις θα κάνουν αιτήσεις που θα εξεταστούν στη συνέχεια αν είναι δικαιούχοι ή όχι. Οι διαδικασίες είναι χρονοβόρες αλλά ασφαλείς εφόσον οι ζημίες δικαιολογούν αποζημίωση.