Όπως είχαμε ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους αγρότες πριν από μερικές ημέρες (https://www.facebook.com/gamanatidisg/posts/534107611113851) τα ποσά των αποζημιώσεων που αφορούν στα ΠΣΕΑ 2017 (νυν ΚΟΕ) θα καταβληθούν, για τους δικαιούχους του νομού Κοζάνης, μέχρι την Τετάρτη 21-7-2021.
 
Οι δικαιούχοι είναι 719 και το αναλογούν ποσό 700.000,00 ευρώ. Ευχαριστούμε τον Πρόεδρο του ΕΛΓΑ κ. Λυκουρέντζο Ανδρέα καθώς και το ανθρώπινο δυναμικό του Οργανισμού που συνέβαλε γι’ αυτό.
 
Η διαδικασίες αποτίμησης και καταβολής των ποσών είναι συγκεκριμένες και χρονοβόρες. Οι αγρότες μας στηρίζονται σε κάθε βήμα και αισθάνονται την Πολιτεία παρούσα.