Μετά από παρέμβαση της Ομοσπονδιας σχολικών κυλικείων.ΠΟΚΔΙΣ και σε συνεργασία με τον Βουλευτή Ά Θεσσαλονίκης Στράτο Σιμόπουλο, κατατέθηκε Τροπολογία με δυνατότητα δυο χρόνων παράτασης των συμβάσεων των κυλικείων σχολικών μονάδων.
 
Παρατείνονται για δύο (2) επιπλέον έτη από τη λήξη τους, οι συμβάσεις μίσθωσης κυλικείων δημόσιων σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίες είναι σε ισχύ στις 11.6.2021 και εφόσον δεν έχει δημοσιευθεί διακήρυξη νέου διαγωνισμού. Η σχετική αίτηση του μισθωτή υποβάλλεται αποκλειστικά έως 30.6.21