Συνάντηση με τον Συντονιστή του ΣΔΑΜ κ. Μουσουρούλη Κ. τους συναδέλφους Βουλευτές και τον Πρόεδρο της Εγνατίας Α.Ε. κ. Κωνσταντόπουλο Γ.
Παρουσιάστηκε η πρόοδος σ'όλα τα επίπεδα στο "δρόμο για τη μεταλιγνιτική περίοδο" καθώς και ο ρόλος της εταιρείας "Εγνατία Μετάβαση ΑΕ".
Δόθηκαν διευκρινήσεις για όλα τα ζητήματα.