Δελτίο Τύπου

Στις 10/05/2021 ενημερώσαμε για την ακολουθητέα διαδικασία που αφορά στην εξασφάλιση της πρόσβασης των κατοίκων συγκεκριμένων περιοχών, που είναι εκτός τηλεοπτικής κάλυψης, στα προγράμματα των ελληνικών τηλεοπτικών σταθμών ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας (εδώ)

Με το παρόν ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η αναφερόμενη στο παραπάνω Δελτίο Τύπου Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) που εξειδικεύει την εφαρμογή του ν. 4727/2020 (εδώ)

Στη σελίδα 35/48 της υπόψη ΚΥΑ αναφέρονται, μεταξύ άλλων, οι οικισμοί που εντάσσονται, ο ακριβής καθορισμός της διαδικασίας υλοποίησης του έργου, ο τρόπος και τα κριτήρια υποβολής και έγκρισης των αιτήσεων των ενδιαφερόμενων και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την ομαλή και αποτελεσματική υλοποίηση των προβλεπόμενων.


Κοζάνη 21-05-2021

Γιώργος Αμανατίδης

Βουλευτής Ν. Κοζάνης – ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ