28-30/5/2021 Επίσκεψη της Πρέσβεως Βοσνίας- Ερζεγοβίνης κας Milica Ristović Krstić στη Δυτική Μακεδονία.
 
Μπορεί να είναι εικόνα 1 άτομο, στέκεται και κείμενο που λέει "S ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝ" Μπορεί να είναι εικόνα 2 άτομα, άτομα που στέκονται και εσωτερικός χώρος Μπορεί να είναι εικόνα 2 άτομα, συμπεριλαμβανομένου του χρήστη Νικος Γκαραβελας, άτομα που στέκονται και εσωτερικός χώρος Μπορεί να είναι εικόνα 1 άτομο, στέκεται, κάθεται και εσωτερικός χώρος Μπορεί να είναι εικόνα 1 άτομο, στέκεται, κάθεται και εσωτερικός χώρος
Μπορεί να είναι εικόνα 1 άτομο, στέκεται και εσωτερικός χώρος Μπορεί να είναι εικόνα 2 άτομα, άτομα που στέκονται και εσωτερικός χώρος Μπορεί να είναι εικόνα 3 άτομα, συμπεριλαμβανομένου του χρήστη Ariadni Nouka B, άτομα που στέκονται και εσωτερικός χώρος Μπορεί να είναι εικόνα 1 άτομο, στέκεται και εσωτερικός χώρος Μπορεί να είναι εικόνα 1 άτομο, στέκεται, υποδήματα και εσωτερικός χώρος
Μπορεί να είναι εικόνα 1 άτομο, στέκεται και εξωτερικοί χώροι Μπορεί να είναι εικόνα ένα ή περισσότερα άτομα, άτομα που στέκονται και εξωτερικοί χώροι Μπορεί να είναι εικόνα 2 άτομα, άτομα που στέκονται και εξωτερικοί χώροι Μπορεί να είναι εικόνα 3 άτομα και άτομα που στέκονται Μπορεί να είναι εικόνα 1 άτομο, στέκεται, κάθεται και εσωτερικός χώρος
    Μπορεί να είναι εικόνα ένα ή περισσότερα άτομα, άτομα που στέκονται και εσωτερικός χώρος Μπορεί να είναι εικόνα ένα ή περισσότερα άτομα, άτομα που στέκονται, εξωτερικοί χώροι και δέντρο