Με την Αριθμ. 720/132077 (ΦΕΚ 2123 Β'/21.5.21) Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α) εγκρίθηκε η χορήγηση κρατικών ενισχύσεων στους τομείς:
 
α) υπαίθριου καρπουζιού, mini και obla,
β) της καλοκαιρινής και φθινοπωρινής πατάτας (205€/στρ),
γ) των θερμοκηπιακών καλλιεργειών σε τομάτες και αγγούρια
δ) της βουβαλοτροφίας.