Δελτίο Τύπου

Με το άρθρο 95 παρ. 10 του ν. 4727/2020 εντάχθηκαν 521 νέες περιοχές που βρίσκονται εκτός τηλεοπτικής κάλυψης από ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς εθνικής εμβέλειας.
Με την ανωτέρω νομοθετική ρύθμιση προστέθηκαν και θα έχουν πρόσβαση οι ακόλουθες περιοχές του Νομού Κοζάνης. Για το Δήμο Κοζάνης τα Δημοτικά Διαμερίσματα (Δ.Δ.) Ρυμνίου, Χρωμίου, Λιβερών, Αυγής, Αλωνακίων, Ανθοτόπου, Κυπαρίου, Κοίλων και Μεταμόρφωσης. Για το Δήμο Σερβίων τα Δ.Δ. Σερβίων και Πλατανορεύματος.
Με Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) που θα εκδοθεί σύντομα, θα καθοριστεί η διαδικασία υλοποίησης του υπόψη έργου. Οι πολίτες των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης θα μπορούν σύντομα και εύκολα μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας www.gov.gr ή μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), με μοναδικά στοιχεία το ΑΦΜ και την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος της οικίας τους, να γίνουν δικαιούχοι δορυφορικής ευρυεκπομπής ή ευρυζωνικής σύνδεσης στο διαδίκτυο για την πρόσβασή τους σε ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας.
Η ανωτέρω πρόσβαση θα γίνει αδαπάνως για τους τελικούς χρήστες-πολίτες μόνιμους κατοίκους των περιοχών αυτών.
Απλοποιείται η παρεχόμενη υπηρεσία χωρίς την ανάγκη προσκόμισης δικαιολογητικών ενώ ταυτόχρονα απλοποιείται και η διαδικασία επιλογής των τελικών δικαιούχων.
Με τον τρόπο αυτό λύνεται οριστικά το πρόβλημα πρόσβασης των μονίμων κατοίκων των περιοχών, που μέχρι σήμερα είχαν μερική η ελάχιστη πρόσβαση, σε τηλεοπτικούς σταθμούς εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας.

Κοζάνη 10-05-2021

Γιώργος Αμανατίδης

Βουλευτής Ν. Κοζάνης – ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ