Μπορεί να είναι εικόνα 1 άτομο και κείμενο που λέει "NEWS ΚΕΝΤΡΟ ΥΥΧΙΚΗΣ YTIEWς ٤ HANA ΔΘΗΝΑΙ NONAS ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γιώργος Αμανατίδης Βουλευτής N. Κοζάνης Γιώργος Αμανατίδης Αμανατίδης-Giοrgοs Amanatidis Iam amanatidis.giorgios amanatidis_g"

Στην προσπάθειά μου για ενίσχυση των κοινωνικών δομών του Νομού μας, και ιδιαίτερα σε θέματα Ψυχικής Υγείας, είχα συνομιλίες με την Υφυπουργό αρμόδια για θέματα Ψυχικής Υγείας κα Ζωή Ράπτη.
Όπως και η ίδια μου ανέφερε, σε συνέχεια της πρότασής μου, επίκειται η έγκριση ίδρυσης Μονάδας Ψυχικής Υγείας (Κέντρο Ημέρας Ενηλίκων-Εφήβων και Παιδιών) στο Δήμο Κοζάνης από το Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών (Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε).
Προκειμένου να ενισχυθεί η ετοιμότητα της περιοχής μας εν γένει, σε συνεργασία με το Δήμαρχο Κοζάνης βρίσκεται σε εξέλιξη ο προσδιορισμός του αναγκαίου δημοτικού κτιρίου που να πληροί όλα τα κριτήρια στέγασης της δομής.
Το Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε είναι κοινωφελής οργανισμός ιδιωτικού δικαίου που παρέχει υπηρεσίες ψυχικής υγείας σε παιδιά, εφήβους και ενήλικες. Επιχορηγείται και εποπτεύεται από το Υπουργείο Υγείας.
Για την πρόοδο του υπόψη θέματος ευχαριστώ την Υφυπουργό αρμόδια για θέματα Ψυχικής Υγείας κα Ζωή Ράπτη που με τον τρόπο αυτό αποτυπώνει τη μέριμνα της Κυβέρνησης για την περιοχή μας και στα συναφή θέματα.
Στην Απόφαση έγκρισης του νέου Οργανισμού, που ευελπιστούμε ότι θα δημοσιευτεί σύντομα, θα περιγράφονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες.

Κοζάνη 05-05-2021

Γιώργος Αμανατίδης

Βουλευτής Ν. Κοζάνης – ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ