Αναφορικά με την αποκατάσταση του Ι.Ν. Κοίμησης της Θεοτόκου Εράτυρας,
όπως είχα ενημερώσει (εδώ), σήμερα, ύστερα από συνεχείς επαφές,
εγκρίθηκε η επικαιροποιημένη στατική μελέτη. (εδώ)
Εξακολουθώ να πράττω προς όφελος των πολιτών του Ν. Κοζάνης όπως
έκανα τα τέσσερα τελευταία χρόνια.
Ευχαριστώ τους κατοίκους για την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν.