Επίσκεψη στο Δημαρχείο Εορδαίας

Η ενίσχυση των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης με πόρους, προσωπικό και σειρά θεσμικών αλλαγών αποτέλεσε προτεραιότητα για την Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας