Επίσκεψη στη Λαϊκή Αγορά και στα καταστήματα της Νεάπολης

Κοντά στους εμπόρους – παραγωγούς και στους πολίτες, για να δίνω λύσεις και όχι υποσχέσεις.