Γιώργος Αμανατίδης

Χορήγηση άδειας διανομής Φυσικού Αερίου για τους Δήμους Σερβίων, Βελβεντού και Βοΐου

Στις 11/3/2022 εκδόθηκαν οι τρείς (3) Ανακοινώσεις της ΡΑΕ σχετικά με το Αίτημα της “HENGAS ΑΕ” περί χορήγησης άδειας διανομής Φυσικού Αερίου για τους Δήμους Σερβίων, Βελβεντού και Βοΐου, σύμφωνα με τον Κανονισμό Αδειών Φυσικού Αερίου.
Η διαδικασία ήδη ολοκληρώθηκε.
Οι διαδικασίες προχωράνε κανονικά.
 
Ανακοίνωση της ΡΑΕ σχετικά με το υπ’ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-08871 αίτημα χορήγησης άδειας διανομής ΦΑ για το Δήμο Σερβίων, της εταιρείας «HENGAS A.E.»  https://www.rae.gr/anakoinoseis/25515/
Ανακοίνωση της ΡΑΕ σχετικά με το υπ’ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-08870 αίτημα χορήγησης άδειας διανομής ΦΑ για το Δήμο Βελβεντού της εταιρείας «HENGAS A.E.».  https://www.rae.gr/anakoinoseis/25513/
Ανακοίνωση της ΡΑΕ σχετικά με το υπ’ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-08869 αίτημα χορήγησης άδειας διανομής ΦΑ για τον Δήμο Βοίου της εταιρείας «HENGAS A.E.».  https://www.rae.gr/anakoinoseis/25511/