Γιώργος Αμανατίδης: “Εγκρίθηκαν οι Περιβαλλοντικοί Όροι (Π.Ο) για τη μαρμαροφόρο περιοχή Τρανοβάλτου: Ο κλάδος του μαρμάρου στο Ν. Κοζάνης θα έχει την ευκαιρία να αναπτυχθεί με βιώσιμο τρόπο για το περιβάλλον και τις επιχειρήσεις. Αυτός ήταν ο στόχος της κοινής προσπάθειας που συντόνισα”

Εγκρίθηκαν οι Περιβαλλοντικοί Όροι (Π.Ο.) του ολοκληρωμένου σχεδιασμού για την αξιοποίηση της μαρμαροφόρου περιοχής Τρανοβάλτου και της διαχείρισης των παραπροϊόντων, που αποτελεί πιλοτικό έργο σε επίπεδο χώρας.

Η προσπάθεια και το αποτέλεσμα αυτό, ανέδειξε θετικές πτυχές σε πολλούς τομείς και πολλαπλά οφέλη, όπως:

1ον η διαχρονική υποστήριξη του πρωτοποριακού αυτού σχεδιασμού από τη Δημόσια Διοίκηση (Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας) και την Αυτοδιοίκηση (Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Δήμος Σερβίων), με συνέπεια να ξεπεραστούν τα εμπόδια που εμπεριείχε η προσπάθεια αυτή.

2ον η αποδοχή του σχεδιασμού από τους ίδιους τους επιχειρηματίες του κλάδου, παρά τους αρχικούς δικαιολογημένους προβληματισμούς από ορισμένους εξ’ αυτών, δημιουργεί προοπτικές βιωσιμότητας της νέας κατάστασης.

3ον η νέα αντίληψη και η συνένωση των δυνάμεων των επαγγελματιών της περιοχής αυτής, με τη δημιουργία του Συνεταιρισμού ή των Συνεταιρισμών που θα αναλάβουν τη διαχείριση της λατομικής ζώνης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία, δημιουργεί νέες προοπτικές.

4ον η απόδειξη της ικανότητας να συνεργαζόμαστε όλοι «κοιτάζοντας» στον ίδιο στόχο και με «συγκολλητική ουσία» την κοινή προοπτική και τέλος

5ον η ανάδειξη της σημαντικότητας, του ρόλου και του έργου της ΑΝΚΟ που έφερε σε πέρας με επιτυχία το συνολικό και καινοτόμο σχεδιασμό μέχρι το επίπεδο της εφαρμογής του.

Αυτό ακριβώς πίστεψα κι εγώ από την αρχή, συντόνισα τις προσπάθειες όλων των φορέων με το ρόλο του Γενικού Διευθυντή της ΑΝΚΟ και μέσα από κλίμα συνεργασίας και κοινής προοπτικής οδηγηθήκαμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Το έργο αυτό αποτυπώνει, μαζί και με όλα τα άλλα, την υπεραξία της ΑΝΚΟ και τη συμβολή της στην τοπική ανάπτυξη.

Δικαιώνει όμως και τις δικές μου προσπάθειες που, εκτός από το συντονισμό όλων των Φορέων και Υπηρεσιών και την επίλυση ζητημάτων που συνεχώς προέκυπταν, πίστεψα ότι ο πρωτοποριακός αυτός σχεδιασμός ήταν σημαντικός και μονόδρομος.

Με την έννοια αυτή δεν ενημερώθηκα απλώς για την έγκριση. Έλυνα προβλήματα και έδινα προοπτικές, όπως είναι σε όλους γνωστό (Σωματείο Βιομηχανιών – Βιοτεχνιών Μαρμάρου Ν. Κοζάνης όπως κάθε φορά εκφράζονταν, επιχειρηματίες, Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, Δήμος Σερβίων και Υπηρεσίες), όλα τα χρόνια που κράτησαν οι διαδικασίες μέχρι και την τελευταία μέρα.

Ευχαριστώ λοιπόν όσους πίστεψαν στο εγχείρημα, δεν το υποτίμησαν και το στήριξαν σ’ όλα τα στάδια.

Αισθάνομαι και είμαι κομμάτι αυτής της μακρόχρονης προσπάθειας.

Η θετική αυτή έκβαση ανήκει σε όλους εμάς και όχι σε ευκαιριακούς γνώστες.

Ανήκει στο ανθρώπινο δυναμικό της ΑΝΚΟ που δίνει και παίρνει αξία από το έργο αυτό όπως και από πολλά άλλα με σημαντική επίδραση στην περιοχή. Στο μέλλον θα πρέπει να συνεχίσει την ενεργό συμμετοχή της στην αναπτυξιακή μετεξέλιξη της περιοχής.

Ανήκει στην Κυβέρνηση που στηρίζει κάθε νέο και βιώσιμο εγχείρημα.

Κοζάνη, 17/12/2021

Γιώργος Αμανατίδης

Βουλευτής Ν. Κοζάνης – ΝΔ