Ένα καινοτόμο και φιλοπεριβαλλοντικό εμβληματικό έργο αγροτικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της μεταλιγνιτικής περιόδου

Ένα καινοτόμο και φιλοπεριβαλλοντικό εμβληματικό έργο αγροτικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της μεταλιγνιτικής περιόδου

«Αλήθειες και ψέματα για το νέο εργασιακό νόμο»

«Αλήθειες και ψέματα για το νέο εργασιακό νόμο»

"Αλλαγή παραδείγματος" στη χάραξη πολιτικών συνιστά ο νέος ασφαλιστικός νόμος - μητέρα των μεταρρυθμίσεων

Ασφαλιστικό

Σκέψεις, για τον τρόπο μετάβασης στη μεταλιγνιτική εποχή

Ζητήματα Ενέργειας

 
 
Ένα ειλικρινές ευχαριστώ.
 
Μπορεί να θεωρείται αυτονόητο αλλά θα πρέπει να γράφεται και να ακούγεται.
Στην αίσια έκβαση του Αστυνομικού Σταθμού(ΑΣ) Βελβεντού συνέβαλαν καθοριστικά ο πρώην Αστυνομικός Περιφερειακός Διευθυντής Δυτικής Μακεδονίας κ. Κεραμάς Θόδωρος - Keramas Theodoros, ο νυν κ. Θωμάς Νέστορας και ο Αστυνομικός Διευθυντής Κοζάνης κ. Διόγκαρης Σπύρος - Spiros Diogaris καθώς και το Σωματείο Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν. Κοζάνης.