Γιώργος Αμανατίδης

"Ένα καινοτόμο και φιλοπεριβαλλοντικό εμβληματικό έργο αγροτικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της μεταλιγνιτικής περιόδου" Όπως είναι γνωστό ένας από τους βασικούς...

Περισσότερα

  Φάσεις ανάπτυξης και αντίστοιχες δράσεις στο πλαίσιο απολιγνιτοποίησης της Δυτικής Μακεδονίας Όπως είναι γνωστό η πιο κρίσιμη περίοδος, για...

Περισσότερα

  Εννέα εργαλεία σημαντικής ενίσχυσης της ρευστότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων» Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που αποτελούν την...

Περισσότερα