ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

 

    Γεννήθηκα στη Μεσιανή Κοζάνης από γονείς αγρότες, τον Ισαάκ και την Ευδοκία. Είμαι παντρεμένος με τη Ζωή Γκερεχτέ και έχω μία κόρη, την Ευδοκία. Αποφοίτησα από το εξατάξιο Γυμνάσιο Αρρένων Κοζάνης και αφού σπούδασα Γεωπονία, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, επέστρεψα στην Κοζάνη.
Έκανα μεταπτυχιακές σπουδές στο Στρατηγικό Management (MBA).


   Από το 1986 εργάζομαι στην Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. – ΑΝΚΟ, στην αρχή σαν Γεωπόνος. Το 1993 οι μέτοχοι της Εταιρείας με τίμησαν με το ρόλο του Γενικού Διευθυντή της ΑΝΚΟ, της μεγαλύτερης και πιο δραστήριας Αναπτυξιακής Εταιρείας της χώρας με περιφερειακή διάσταση και πολυεπίπεδο έργο. Μιας εταιρείας που, για περισσότερα από 30 χρόνια, αποτελεί έναν χρήσιμο διεπιστημονικό μηχανισμό για τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, για την επιχειρηματική και την ακαδημαϊκή κοινότητα, σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και καταξιώθηκε με το έργο της.


   Κατά τη διάρκεια του επαγγελματικού μου βίου συμμετείχα σε πληθώρα εκπαιδευτικών προγραμμάτων που είχαν ως αντικείμενο την βέλτιστη διαχείριση και λειτουργία φορέων της Δημόσιας Διοίκησης και των Επιχειρήσεων. Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (Σ.Δ.Π.) κατά ΕΝ ISO 9001:2015, το Σύστημα ΕΛΟΤ 1429/08 για την πιστοποίηση της ικανότητας στη Διοίκηση και Διαχείριση Δημόσιων Έργων, το Σύστημα Διαχείρισης Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (Σ.Δ.Ε.Κ.Ε.) κατά SA 8000:2008 καθώς και το Σύστημα βάσει του οποίου πιστοποιήθηκε η ΑΝΚΟ για τη διαχείριση έργων με βάση τις αρχές του Project Management (LEVEL 3 in P1M3) αποτελώντας Κέντρο Αριστείας, ήταν βασική προτεραιότητά μου και προϊόν ενεργού συμμετοχής μου.
 

 Από θέση ευθύνης στην Εταιρεία προωθώ, διαχρονικά και συστηματικά, καινοτόμες δράσεις και αναλαμβάνω πρωτοβουλίες με στόχο τη διαφοροποίηση και την υλοποίηση έργων με προστιθέμενη αξία για την περιοχή και την εξέλιξή της, επενδύοντας διαρκώς στη γνώση και την τεχνολογία, συνεκτιμώντας τις ανάγκες και τις προκλήσεις σε τοπικό και υπερτοπικό επίπεδο.

   Με γνώμονα μια ολιστική προσέγγιση στα αναπτυξιακά θέματα και διαθέτοντας σημαντικότατη εμπειρία σχετικά με τις ανάγκες αλλά και τα καθημερινά προβλήματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, από το πιο απλό έως το πιο σύνθετο, συμβάλλω αποτελεσματικά στην προώθηση πολλών θεμάτων θεσμικού χαρακτήρα, επιχειρηματικής δράσης αλλά και αναγκών με κοινωνική διάσταση, πάντα σε συνεργασία με τους θεσμικούς φορείς.


   Για περισσότερα από 30 χρόνια συμμετέχω ενεργά στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση πληθώρας συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων από Εθνικούς και Κοινοτικούς πόρους, με έμφαση στην προστασία και ανάδειξη του Περιβάλλοντος, στην αναζωογόνηση της Υπαίθρου, στην στήριξη της Επιχειρηματικότητας, της Καινοτομίας και της Εξωστρέφειας και στον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης.


   Με ενεργό ρόλο σχεδόν σε όλα τα σημαντικά έργα υποδομών που σχεδιάστηκαν, υλοποιήθηκαν ή προγραμματίζονται στην περιοχή (Τηλεθερμάνσεις, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Μετεγκαταστάσεις οικισμών που πλήττονται από την δραστηριότητα της ΔΕΗ, Χιονοδρομικά Κέντρα Δυτικής Μακεδονίας, Έργα προστασίας του Περιβάλλοντος, υδρεύσεις, αποχετεύσεις, βιολογικοί καθαρισμοί κ.λπ.) συνέβαλλα καθοριστικά στη σηματοδότηση του αναπτυξιακού προφίλ της περιοχής.
Συμμετέχω σε Συμβούλια Φορέων, Επιτροπές και Ομάδες Εργασίας Εθνικού, Περιφερειακού και τοπικού χαρακτήρα που στοχεύουν στην προώθηση της ολοκληρωμένης ανάπτυξης και ειδικότερα στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της εξωστρέφειας.


   Μέλος και Συντονιστής Εθνικών Δικτύων με στόχο τη διάχυση της γνώσης, της τεχνολογίας και των καλών πρακτικών. Πρόεδρος του Ελληνικού Δικτύου LEADER (Δίκτυο Φορέων Αγροτικής Ανάπτυξης) από το 1991 έως το 2018 ενώ για διάστημα, τριών περίπου ετών, το Ελληνικό Δίκτυο αναλαμβάνει και την Προεδρία του Πανευρωπαϊκού δικτύου των Αναπτυξιακών Εταιρειών – Φορέων ανάπτυξης της υπαίθρου.
Συντονιστής της Εκτελεστικής Επιτροπής (Ε.Ε.) της Ελληνικής Ένωσης Αναπτυξιακών Εταιρειών (HEL.A.D.A.).


   Με πρωτοβουλία μου η ΑΝΚΟ είναι μέλος - και η μοναδική ελληνική Αναπτυξιακή Εταιρεία - επί σειρά ετών, σημαντικών Ευρωπαικών Δικτύων που στηρίζουν την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα όπως, το Δίκτυο των Ευρωπαικών Κέντρων Πληροφόρησης –Euro Info Centres (1998-2007), του Εnterprise Europe Network, ως μέλος της αντίστοιχης Εθνικής Κοινοπραξίας Enterprise Europe Network-Hellas (2008- σήμερα) που αποτελεί το μεγαλύτερο παγκοσμίως ευρωπαικό Δίκτυο που στηρίζει την εξωστρεφή και ανταγωνιστική επιχειρηματικότητα, ενώ επί σειρά ετών, η ΑΝΚΟ λειτουργεί ως Παράρτημα του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (Ε.Φ.Δ.-ΕΦΕΠΑΕ/ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ) για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.


   Για περισσότερα από 20 χρόνια, υπό την εποπτεία αλλά και την ενεργό συμμετοχή μου, προωθείται και ενισχύεται η επιχειρηματικότητα στην ύπαιθρο με τη διαχείριση σημαντικών προγραμμάτων όπως το πρόγραμμα LEADER, τα Ολοκληρωμένα Προγράμματα Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου (ΟΠΑΑΧ) αλλά και διακρατικά προγράμματα & πρωτοβουλίες με στόχο τη μεταφορά καλών πρακτικών επιχειρηματικότητας στην ύπαιθρο.


   Η ενασχόλησή μου με την ενεργό πολιτική είναι το επόμενο βήμα μιας επιτυχημένης επαγγελματικής σταδιοδρομίας, που μου παρέχει τα εχέγγυα για μια υπεύθυνη και αποτελεσματική εκπροσώπηση του Νομού Κοζάνης και των πολιτών του στο Εθνικό Κοινοβούλιο ως υποψήφιος Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας που μπορεί, αξίζει και δείχνει το δρόμο για τη χώρα του μέλλοντος.

Η προσπάθειά μου αυτή μπορεί να γίνει πράξη μόνον με τη δύναμη και υποστήριξη των πολιτών του Νομού Κοζάνης.