Ομιλία στην Ολομέλεια της Βουλής σ/ν «Διαδικασία άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών..» 9/12/22

Ομιλία στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων στο Σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης με τίτλο: «Διαδικασία άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών, κυβερνοασφάλεια και προστασία προσωπικών δεδομένων πολιτών».

Γιώργος Αμανατίδης - Τηλεοπτική συνέντευξη στο DIKTYO1 18 Νοεμβρίου 2022

Γιώργος Αμανατίδης - Ομιλία στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας 23 Νοεμβρίου 2022

Γιώργος Αμανατίδης - Ομιλία στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας με θέμα: «Εξωστρέφεια και Ελληνικό οικοσύστημα τεχνολογικής καινοτομίας»

Γιώργος Αμανατίδης Εισήγηση στη Βουλή σ/ν ΥΠΟΙΚ «Κύρωση Απολογισμού,Ισολογισμού του Κράτους»16/11/22

Γιώργος Αμανατίδης - Εισήγηση στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Οικονομικών: «1. Κύρωση του Απολογισμού του Κράτους, οικονομικού έτους 2020. 2. Κύρωση του Ισολογισμού και των λοιπών Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Κεντρικής Διοίκησης, περιόδου αναφοράς 01/01/2020 έως 31/12/2020»

Γιώργος Αμανατίδης Εισήγηση στην Επιτροπή Απολογισμού και Γενικού Ισολογισμού του Κράτους 11/11/22

Γιώργος Αμανατίδης - Εισήγηση στην Επιτροπή Απολογισμού και Γενικού Ισολογισμού του Κράτους στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Οικονομικών: «1. Κύρωση του Απολογισμού του Κράτους, οικονομικού έτους 2020. 2. Κύρωση του Ισολογισμού και των λοιπών Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Κεντρικής Διοίκησης, περιόδου αναφοράς 01/01/2020 έως 31/12/2020»

Γιώργος Αμανατίδης Επιτροπή Απολογισμού και Γενικού Ισολογισμού του Κράτους ΣΝ ΥΠΟΙΚ 11/11/22

Γιώργος Αμανατίδης - Τοποθέτηση του Εισηγητή της πλειοψηφίας στην Επιτροπή Απολογισμού και Γενικού Ισολογισμού του Κράτους, στην παρουσίαση από το Ελεγκτικό Συνέδριο της Έκθεσης επί του Απολογισµού των Εσόδων και Εξόδων του Κράτους έτους 2020 και του Ισολογισµού (Κατάστασης Χρηµατοοικονοµικής Θέσης) και των λοιπών Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων της Κεντρικής ∆ιοίκησης της 31ης ∆εκεµβρίου 2020. Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Οικονομικών: «1. Κύρωση του Απολογισμού του Κράτους, οικονομικού έτους 2020. 2. Κύρωση του Ισολογισμού και των λοιπών Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Κεντρικής Διοίκησης, περιόδου αναφοράς 01/01/2020 έως 31/12/2020»

Γιώργος Αμανατίδης - Ομιλία στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας 10 Νοεμβρίου 2022

Γιώργος Αμανατίδης Ομιλία στην Ολομέλεια σ/ν ΥΠΟΙΚ «Κύρωση Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας» 1/11/22

Γιώργος Αμανατίδης Ομιλία στην Ολομέλεια σ/ν ΥΠΟΙΚ «Κύρωση Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων» 6/10/22

Γιώργος Αμανατίδης Ομιλία στην Ολομέλεια σ/ν ΥΠΟΙΚ «Εταιρική διακυβέρνηση Ανωνύμων..» 21/9/2022

View More