Τι θέλω για το μέλλον;


- Θέλω να αλλάξουμε νοοτροπία και να βάλουμε στο επίκεντρο τη μείζονα προσπάθεια.


- Θέλω, για όλους, καλά αμειβόμενη εργασία, εισόδημα, ποιότητα ζωής, ασφάλεια και ένα αισιόδοξο μέλλον σε μία υπερήφανη χώρα.


- Θέλω τα Πανεπιστήμια κυψέλη γνώσης, που προάγουν την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία και γίνονται επιταχυντές της προόδου.


- Θέλω μία κοινωνία ισότητας μέσα από την ενισχυμένη υποστήριξη ομάδων πολιτών που έχουν μειονεκτήματα.


- Θέλω μία χώρα υπερήφανη για την ιστορική κληρονομιά της που φωτίζει το δρόμο για το μέλλον.


- Θέλω μία επιχειρηματικότητα απελευθερωμένη από τις αγκυλώσεις που να αναπτύσσεται προς όφελος των επιχειρηματιών, των εργαζόμενων και της κοινωνίας.


- Θέλω τους νέους, τις γνώσεις και τις ικανότητές τους στη χώρα μας γιατί αποτελούν ασφαλή επένδυση για το μέλλον.


- Θέλω να μας έλκουν τα δύσκολα γιατί αποτελούν τον ασφαλή δρόμο για την επιτυχία.


- Θέλω «να λέμε ότι κάνουμε και να κάνουμε ότι λέμε».