Πέμπτη 4 Ιουλίου 2019

09:30

18:00

19:00

21:00

  - Σιάτιστα – Λαϊκή και καταστήματα

  - Μηλοχώρι

  - Καταστήματα Κοζάνης

  - Κοίλα