Κυριακή 30 Ιουνίου 2019, ώρα 21:30 στο Τραμπάνζειο Γυμνάσιο Σιάτιστας