Πέμπτη 27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

17:30

18:00

18:30

19:00

19:30

20:00

20:30

21:00

  - ΚΑΡΥΔΙΤΣΑ

  - ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗ

  - ΠΡΩΤΟΧΩΡΙ

  - ΛΕΥΚΟΠΗΓΗ

  - ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

  - ΡΟΔΙΑΝΗ

  - ΚΕΡΑΣΙΑ

  - ΑΙΑΝΗ